Tjenester fra Boxi minilager

Fullservice minilager og andre tjenester

Eiendeler som er klare for flytting plassert på gulvet

Fullservice minilager

Boxi fullservice minilager er markedets enkleste lagerløsning. Vi sørger for en komplett tjenester fra dør til dør. Transport og lagring bestiller du enkelt på nett. Vi kommer og henter dine ting og plasserer det på et trygt lager. Når ditt lagerbehov opphører sørger vi for tilbakelevering til din bolig. Tjenesten passer for alle som har behov for lager på midlertidig eller langsiktig basis, og som ønsker en enklere og raskere flytte- og lagerløsning. Vårt fullservice minilager er enklere enn mobilt minilager, og hos oss betaler du kun for den lagerplassen du faktisk bruker.

Minilager temperert

Selvbetjent minilager

Vi leier ut selvbetjent minilager ved 7 avdelinger i Oslo og Akershus. Våre lagerboder er oppvarmede, og du har tilgang til lageret 24 timer i døgnet. Våre selvbetjente lagerboder passer både for private og bedrifter som har behov for lagerplass på kort- eller langtidsbasis. Minstetiden ved leie av selvbetjent lager er kun 1 mnd, og vi har ingen etableringsgebyrer, slik mange av våre konkurrenter har. Selvbetjent minilager tilbys i samarbeid med OK Minilager AS.

En mann som bærer en sofa, det står også flere flyttekasser plassert på gulvet

Arkivlagring

Hos Boxi kan din bedrift velge selvbetjent arkivlagring i vårt ordinære minilager, eller vår fullservice tjeneste for håndtering/lagring av regnskapsdokumenter. Med vår komplette tjeneste sørger vi for henting, lagring og evt. makulering av Deres dokumenter. Hele prosessen utføres med optimal sikkerhet og konfidensialitet. Oppbevaring av arkiver hos oss frigir verdifull kontor- eller lagerplass på Deres kontor. For bedrifter som vil bruke sin tid på inntektsbringende aktiviteter istedenfor å dokumenthåndtering er Boxi det enkle og prisgunstige alternativet.

I våre lagerrom kan du lagre mye forskjellig

Regnskapsarkiv

Møbler

Vinterklær

Ting og Tang

Sportsutstyr

Etc.

Bestill minilager enkelt på nett