Lagringstips

Våre beste tips til pakking og lagring

Pakking før lagring

 • Tepper, gardiner og sesongklær bør bli pakket på kleshenger i en flytteboks for klær.
 • Plasser bøker liggende i flytteboksen. (Bøker som lagres stående kan bli skadet). Bøker er ekstremt tunge, så ikke pakk altfor mange i én boks.
 • Sørg for at bensin/olje tappes/fjernes fra gressklippere og annet utstyr med motor.
 • Gamle fotografier har en tendens til å krølle seg over tid. For å holde dem flate , legg de mellom to stykker av papp og tape dem sammen .
 • Ikke tettpakk flytteboksene. Overfylte bokser kan sprekke, og velte når de er stablet.
 • Temperatursensitive varer som videobånd, bilder og tremøbler bør lagres i et klimakontrollert lager.
 • Rengjør og tørk av husholdninsapparater og hvitevarer. La kjøleskapdørene stå på gløtt, og bruk kjøleskapet som ekstra lagerplass.
 • Merk boksene på alle sider med tydelig merke/beskrivelse
 • Sørge for å tape igjen boksene (Slik at man unngår at støv kommer inn i boksene).
 • Fest plast/beskyttelse rundt stolben /bordben for å hindre skraping.

Plassering i lageret

 • Hvis du lagrer bord og andre møbler, fjern bein og demonter for å spare lagringsplass .
 • Bruk hyller for å oppnå full utnyttelse av lageret.
 • Sørg for at esker med knuselige gjenstander plasseres på toppen av tyngre, mer robuste esker.
 • Sett inn sofaer til slutt (unntatt sovesofaer) .
 • Når du pakker din lagerbod, opprett en midtgang for å få tilgang til det du har lagret.
 • Plasser gjenstander du trenger oftest på forsiden av lageret.

Hos Boxi minilager kan du lagre det aller meste

Regnskapsarkiv

Møbler

Vinterklær

Ting og Tang

Sportsutstyr

Etc.

Vil du vite mer om våre lagertjenester?