PERSONVERNERKLÆRING BOXI MINILAGER

Oppdatert dato: 29.04.2018

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Boxi Minilager, via OK Minilager AS. Den forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. OK Minilager AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. OK Minilager er opptatt av personvernet ditt og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Denne policyen vil blant annet hjelpe deg til å forstå hva slags personopplysninger som OK Minilager AS samler inn, og hvordan disse brukes. Ved å godta denne personvernpolicyen på Nettstedet i forbindelse med et kjøp eller når du oppgir personopplysninger, samtykker du i behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres hos oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer m.v. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser på en av våre avdelinger. Når du kontakter oss via telefon, chat, e-post eller via andre digitale kanaler, vil vi også lagre opplysninger. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til. Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger til oss.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling:

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon: Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse. I henhold til våre avtalevilkår forbeholder vi oss retten til å ta kredittsjekk av alle nye leietakere, og eventuelt ved manglende betaling.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

e) Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

5) Hvem behandler dine opplysninger (Databehandlere)

Kundeservice blir utført av OK Minilager AS, mens regnskap blir utført av morselskapet Self Storage Group ASA. Vi har inngått databehandleravtaler med de selskapene som behandler opplysninger for oss, og disse utleverer ikke opplysninger til tredjeparter. Følgende selskap utenfor Self Storage Group er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Jotform –  innhenting av opplysninger fra brukere via nettsiden.
 • one.com – For drift av nettsider
 • Salesforce –  administrasjon og lagring av opplysninger
 • 24SevenOffice – administrasjon av fakturaer og ordre
 • Quickpay –  behandling av betalingskort
 • Google – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester
 • Facebook – anonymiserte og aggregerte bruksopplysninger for bruk av våre digitale tjenester i forbindelse med annonsering

 

7) Sikring av persondata

Sikkerheten for dine personopplysninger er viktig for OK Minilager AS. Vi forplikter oss til å beskytte opplysninger vi samler inn. Vi opprettholder organisatoriske, tekniske og fysiske sikringstiltak utformet for å beskytte personopplysningene du gir fra deg eller vi samler inn, mot tilfeldig, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, deling eller bruk. Vi benytter SSL-kryptering på våre nettsteder som vi benytter til overføring av visse personopplysninger.

OK Minilager AS lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet personopplysningene ble samlet inn for, med mindre gjeldende rett krever eller åpner for noe annet. Vi iverksetter tiltak for å ødelegge eller permanent de-identifisere personopplysninger hvis dette er påkrevd etter loven eller det ikke lenger er behov for personopplysningene til det formålet vi samlet dem inn.

9) Overføring av personopplysninger til utlandet

a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

b) Utenfor EU/ EØS

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

11) Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet Self Storage Group ASA, og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 4)

Forsikringsselskap: Dersom du har valgt å bestille forsikringen som vi formidler, kan vi på forespørsel fra forsikringselskapet, eller ved skadetilfeller gi forsikringselskapet (Reason Global) tilgang til personopplysninger. OK Minilager AS har inngått en databehandleravtale med Reason Global , som kan utlevere opplysninger til tredjepart som er ansvarlig for eventuell skadehåndtering.

Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

På våre nettsteder kan du velge å bruke visse funksjoner som du får tilgang til via andre selskaper eller som vi samarbeider med andre selskaper om. Disse funksjonene, herunder verktøy for sosiale nettverk og geolokasjon, blir driftet av tredjeparter, herunder sosiale nettverk, og dette er tydelig merket. Disse tredjepartene kan bruke eller dele personopplysninger i henhold til sine egne retningslinjer for personvern. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom tredjepartenes personvernerklæringer hvis du bruker slike funksjoner.

13) Eksterne lenker

Nettstedet kan, fra tid til annen inneholde lenker til eksterne nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern eller innhold på slike nettsteder.

15) Overvåkningskameraer

OK Minilager AS har overvåkingskameraer montert på de fleste avdelingene. Alle opptak slettes automatisk i henhold til gjeldende lovgiving. Dersom det er sannsynlig at et opptak vil bli utlevert til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager.

 

17) E-post og telefon

OK Minilager AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å betjene kunder og interessenter. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen journalføres.

OK Minilager sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

 

19) Opplysninger om ansatte

OK Minilager AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er administrerende direktør som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på selskapets nettsider.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv, og makuleres straks stillingen er besatt eller senest innen ca. ett år.

21) Kontaktinformasjon og behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i OK Minilager AS er administrerende direktør i Self Storage Group Fabian Søbak.

E-post via kontaktskjema (Fabian Søbak)

Telefon: +47 92 42 94 38

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på e-post i kontaktskjema (Kundesenter). Benytt samme kontaktopplysninger dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting.

Når du besøker nettstedet, kan vi automatisk samle system-relatert informasjon om ditt besøk, slik som hvilken type nettleser du bruker, nettstedet som du har kommet fra og din IP-adresse (den unike adressen som identifiserer din datamaskin på internettet) som automatisk gjenkjennes av vår nettserver. Denne systemet-relaterte informasjonen i seg selv inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon. Nettstedet benytter også cookies, men de identifiserer brukerens datamaskin, igjen, gjør de ikke i seg selv, brukere identifiserbare.Cookies er Informasjonskapsler, biter av informasjon som et nettsted overfører til harddisken for lagring og noen ganger spore informasjon om deg. Cookies er spesifikke for serveren som skapte dem og kan ikke nås av andre servere, noe som betyr at de ikke kan brukes til å spore bevegelser rundt på internett. Vi bruker cookies til:

 • å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet;
 • lar deg navigere nettstedet raskt og enkelt;
 • lagre dine preferanser;
 • tilpasse elementer av layout og / eller innhold av sidene på nettstedet for deg.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men hvis du foretrekker det, kan du endre nettleser for å hindre det. Du kan imidlertid ikke kunne dra full nytte av nettstedet hvis du gjør det.Vi bruker noe av system-relatert informasjon referert til ovenfor, inkludert informasjonskapsler, til:

 • å administrere nettstedet og bistå i diagnostisering av tekniske problemer
 • identifisere nye og returnerende besøkende til nettstedet
 • anslå størrelse på vårt publikum og mønstre
 • utføre forskning på brukernes demografi
 • revidere tilgang av ressurser og nedlasting av data fra nettstedet
 • bistå i å forbedre og oppdatere nettstedet
 • bistå i å forbedre og utvikle våre produkter og tjenester

2) Det rettslige grunnlaget

Personopplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og servicehistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. OK Minilager AS ´ grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

OK Minilager AS vil i de fleste tilfeller behandle personopplysninger på grunnlag av et samtykke. I enkelte tilfeller vil vi også behandle personopplysninger på bakgrunn av en legitim interesse. Vi vil i så fall alltid utføre en «Legitim interesse vurdering».

Det er den Norske personvernloven som er gjeldende for vår behandling av personopplysninger.

4) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at vi skal kunne kontakte deg og for at du skal kunne betale for tjenestene/varene vi leverer. Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller mail), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.

Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

6) Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på e-post i skjema lengre ned på siden (kundesenter) eller tlf. 22 65 40 00

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

8) Sletting

OK Minilager AS sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom. I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

10) Dine rettigheter

OK Minilager AS verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss her.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Rett til dataportabilitet: Du kreve å ta med deg opplysningene dine til en annen virksomhet. Dette kalles dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig, kan du kreve at vi som behandlingsansvarlig sørger for å overføre opplysningene til den nye virksomheten. Opplysningene skal være i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format. R

Disse reglene følger av forordningen artikkel 20.

Rett til å klage: Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

12)  Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

For en fullstendig liste over hvilke informasjonskapsler vi benytter, følg denne linken.

14) Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Markedsføring via e-post og SMS inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Vi vil bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene.

16)  Adgangssystem

Ved de fleste avdelingene har vi et adgangssystem, enten i form av kodeåpning, eller åpning via telekey. Bruk av adgangssystemene blir loggført.

18) Legitim interesse

I tilfeller der du kontakter oss med en interesse for å vite mer om våre tjenester, vil vi alltid utføre en ”Legitim interesse vurdering” (LIV). Dersom vi basert på denne vurderingen konkluderer med at din interesse for å bli kontakte av oss er viktigere enn dine personverninteresser, vil vi opprettholde dialogen med deg via det medium du har kontaktet oss, eller det medium du selv har spesifisert at du ønsker å bli kontaktet på.

20) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.